Tradiční rodinná kominická firma s dlouholetou tradicí. Jde nám o teplo a pohodlí Vašeho domova.

Roční kontroly

Pojmy revize komínu a kontrola komínu jsou všeobecně velmi často zaměňovány. Podle nařízení vlády č.91/2010 Sb. je minimálně jednou ročně provést kontrolu každého používaného komínu způsobilou osobou, tedy kominíkem. Tato nová vyhláška vstoupila v platnost 1.1.2011 a týká se jak rodinných a bytových domů, tak všech chalup a chat. Kontrola má za cíl zjistit, zda komínová soustava nemá nějaké nedostatky a jejím výstupem musí být písemná zpráva.

Back to top