Tradiční rodinná kominická firma s dlouholetou tradicí. Jde nám o teplo a pohodlí Vašeho domova.

Služby

Montáž senzoru na CO – oxid uhelnatý

Každý, kdo ve svém objektu provozuje jakékoliv topné zařízení, se potenciálně vystavuje otravě oxidem uhelnatým. I přes provedenou podzimní revizi komínové soustavy a topidla existuje riziko, že Vám tento jedovatý plyn bez barvy či pachu začne někde unikat. 100% jistotu o svém bezpečí budete mít pouze tehdy, pokud do blízkosti topidla nainstalujete senzor detekující koncentraci CO ve vzduchu. Je možné, že čidlo nikdy v životě neuslyšíte. Ale pokud ano, může Vám zachránit život.

Stavby, opravy i demontáž komínů

Než zahájíte stavbu nového komínu, je namístě poradit se s odborníkem o typu komínové soustavy, která bude dávat největší smysl. Pro rodinné domy jsou zpravidla budovány univerzální komíny, které jsou použitelné pro všechny typy paliv. Pro zastaralé komíny nabízíme celou řadu možných opravných prací, které mají za cíl zkvalitnit funkci komínu a prodloužit jeho životnost. V případě příliš špatného stavu jsme schopni před stavbou nového komínu původní komín bezpečně demontovat.

Demontáž a likvidace azbestových komínů

Především za minulého režimu bylo běžné, že se do komínů dávaly azbestové roury. Zvláště u plynového vytápění pak může docházet k uvolňování azbestových částic, které v době bez tahu klesají dolů a mohou se dostat až do místnosti s kotlem. Kvůli neřešitelným potížím s azbestem je tak často nutné přejít k likvidaci celé komínové soustavy. Nabízíme Vám zodpovědnou a odbornou demontáž celé azbestové komínové soustavy.

Výměny starých kotlů za kondenzační na klíč

Díky takzvaným „kotlíkovým dotacím“ se výměna zastaralých kotlů za nové moderní stává tak lukrativní, jakou už dlouho nebyla a zřejmě ani nebude. Pokud plánujete přechod na kondenzační kotel, který nabízí velmi zajímavou úsporu i účinnost, můžeme Vám nabídnout výměnu starého kotle za nový na klíč. To znamená, že v rámci jedné ceny a jedné služby k Vám přijedeme, odmontujeme starý kotel a připojíme a certifikovaně uvedeme do provozu nový.

Komíny pro krby, kamna, krbové vložky, plyn. kotle, karmy

Byť se při budování nového komínu pro rodinný dům či chatu zpravidla volí stavba univerzálního komínu, tady veškerá univerzálnost končí. Různé spotřebiče totiž na základě svých paliv potřebují rozdílně veliké komíny. Pokud například potřebujete komín pro krb na dřevo a pro kotel na plyn, bude nutné postavit dva komíny, neboť krb potřebuje komín s větším průduchem než plynový kotel.

Stavba komínů po fasádě domu, světlíkem

Ne vždy musí být optimálním řešením pevný základ a klasický zděný komín. Při rekonstrukcích kotelen, ale i u nových staveb často majitelé přistupují k po všech stránkách méně náročné výstavbě kovového komínu takzvaně „po fasádě budovy“. Další možností je vést tento komín vnitřkem budovy – například světlíkem. Výhodou této varianty je rychlost a jednoduchost montáže komínu stejně jako nižší finanční náklady a snadná možnost přestavby komínové soustavy v budoucnu.

Vložkování pro tuhá, plynná paliva, digestoře a odvětrání

Vložkování komínu je jedna z opravných prací, jejímž cílem je zprovoznit špatně fungující komín, nebo upravit nevyhovující komín při změně spotřebiče či paliva. Vložkování je nutné provádět dle platných předpisů (zejména ČSN 73 4201:2010) a pro konkrétní spotřebiče volit vložky ze správných materiálů a se správnými vlastnostmi. Nabízíme kvalitní vložkování Vašeho komínu včetně předchozí konzultace a volby nejideálnějších vložek.

Frézování

Špatně postavený nebo zastaralý komín, který svým malým průduchem nevyhovuje vašim aktuálním potřebám, není důvodem pro bourání celé komínové soustavy. V těchto případech klientům nabízíme levnější, rychlejší a efektivnější možnost v podobě frézování komínů. Frézování je vhodné zkombinovat rovnou s vložkováním, aby mohl být následně komín bez problémů nadále používán. Cena takové operace přitom v průměru vyjde zhruba na třetinu nákladů na stavbu nového komínu.

Čištění komínů a průduchů

Vyčištění komínu je rychlá rutinní práce, která u běžné komínové soustavy nezabere více než 30 minut (výjimku mohou tvořit nerovné komíny, kde je čištění náročnější). Zpravidla tak dává smysl nechat si komín rovnou vyčistit při pravidelné roční kontrole. Pravidelné čištění komínu má společně s jeho kontrolou především preventivní účel.

Pasportizace komínů

Pasportizace neboli zmapování komínů bývá častou součástí revizí komínové soustavy objektu. Jde de facto o technickou dokumentaci, která textovou i grafickou formou detailně popisuje veškeré komínové průduchy budovy, jejich označení a v neposlední řadě seznam spotřebičů, které jsou s jednotlivými komíny kompatibilní. Výslednou dokumentaci z pasportizace by u sebe měl mít každý majitel či správce objektu s komínovou soustavou.

Revize komínů

Revize komínu není jeho pravidelnou roční kontrolou. Přistupuje se k ní zpravidla po jakékoliv stavební úpravě komínové soustavy, po změně spotřebiče paliva, požáru komína nebo při podezření na trhliny ve spalinové cestě. Cílem revize komínu je zjistit, zda je komínová soustava i po nastalých změnách stále způsobilá ke správnému plnění své funkce, nebo zda je nutné provést úpravy.

Roční kontroly

Pojmy revize komínu a kontrola komínu jsou všeobecně velmi často zaměňovány. Podle nařízení vlády č.91/2010 Sb. je minimálně jednou ročně provést kontrolu každého používaného komínu způsobilou osobou, tedy kominíkem. Tato nová vyhláška vstoupila v platnost 1.1.2011 a týká se jak rodinných a bytových domů, tak všech chalup a chat. Kontrola má za cíl zjistit, zda komínová soustava nemá nějaké nedostatky a jejím výstupem musí být písemná zpráva.

Back to top